جک و اس ام اس بخند ولی سعی کن همیشه از خنده تو کسی ناراحت نشه. http://khaandeh.mihanblog.com 2020-02-28T11:11:55+01:00 text/html 2013-05-28T03:13:54+01:00 khaandeh.mihanblog.com iran _mashhad خنگول http://khaandeh.mihanblog.com/post/486 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">خنگول میره خونه میبینه یه مرده تو حیاط وایساده، میگه: خانم این کیه؟ زنش میگه: ابوریحان بیرونی</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">میبینه یه مردلخت رد شد. میگه: این کی بود؟ میگه: باباطاهرعریان<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">شب موقع خواب خنگول دید یه نورچراغ افتاد تو صورتش. به زنش گفت: پاشو خانم شیخ فضل الله نوری اومده باهات کارداره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span>!</span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><br></span></font></p><p align="center"><a href="http://khandonak.com/" target="_blank"><b> وب سایت سرگرمی و تفریحی خندونک<br>www.khandonak.com</b></a></p> text/html 2013-05-27T08:57:47+01:00 khaandeh.mihanblog.com iran _mashhad اشکال نداره دوباره تلاش کن http://khaandeh.mihanblog.com/post/485 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اشکاتو پاک کن همسفر ، گاهی باید بازی رو باخت<br> اما اینو یادت باشه ، میشه زندگی رو دوباره ساخت . . .</font><font face="Tahoma, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center"><a href="http://khandonak.com/" target="_blank"><b> وب سایت سرگرمی و تفریحی خندونک<br>www.khandonak.com</b></a></p> text/html 2013-05-27T08:56:42+01:00 khaandeh.mihanblog.com iran _mashhad سرکاری http://khaandeh.mihanblog.com/post/484 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:18.7pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">غضنفر خیلی حوشحال، اس ام اس هاشو باز می کنه می بینه جوک نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>…<br> </span><span lang="AR-SA">قیافش می شه مثل الان تو</span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span>!</font><font face="Tahoma, sans-serif" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:18.7pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:18.7pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center"><a href="http://khandonak.com/" target="_blank"><b> وب سایت سرگرمی و تفریحی خندونک<br>www.khandonak.com</b></a></p> text/html 2013-05-27T04:17:52+01:00 khaandeh.mihanblog.com iran _mashhad بلندترین ساختمان جهان http://khaandeh.mihanblog.com/post/483 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">ساختمان 100 طبقه موسوم به جان هنکاک سنتر در شهر شیکاگو، با 343/5 متر ارتفاع، بلندترین مجتمع آپارتمانی در جهان به شمار می رود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p><p align="center"><a href="http://khandonak.com/" target="_blank"><b> وب سایت سرگرمی و تفریحی خندونک<br>www.khandonak.com</b></a></p> text/html 2013-05-27T04:16:45+01:00 khaandeh.mihanblog.com iran _mashhad 6 شرط برای مرد بودن http://khaandeh.mihanblog.com/post/482 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><i><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>1- سیبیل</span></i><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><i><span lang="AR-SA">2- گردن کلفت</span></i><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><i><span lang="AR-SA">3- شکم در حد حاجی بازاری</span></i><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><i><span lang="AR-SA">4- کلاه شاپو</span></i><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><i><span lang="AR-SA">5- تسبیح شامقصود اصل</span></i><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><i><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">6- یک ماشین: حداقل پژو جی‌ال‌ایکس&nbsp;</font></span></i><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><i><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><i><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></i></p><p align="center"><a href="http://khandonak.com/" target="_blank"><b> وب سایت سرگرمی و تفریحی خندونک<br>www.khandonak.com</b></a></p> text/html 2013-05-27T04:15:59+01:00 khaandeh.mihanblog.com iran _mashhad ترس از زن http://khaandeh.mihanblog.com/post/481 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">به نظر شما ، چرا </span><span lang="FA">۹۹</span><span lang="AR-SA"> در صد آقایان از همسرشان می ترسند ؟!</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">الف ) چون خانوم ها ناخن بلند دارند ولی آقایان ندارند !</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">ب ) چون خانوم ها کفش پاشنه </span><span lang="FA">۱۵</span><span lang="AR-SA"> سانتی دارند ولی آقایان ندارند !</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">ج ) چون خانوم ها جیغ دلخراش دارند ولی آقایان ندارند !</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">د ) چون خانوم ها اگر با استفاده از مهمات فوق هم زورشان به شوهرشان نرسد ، فقط کافیست سرشان را از پنجره بیرون کنند و از مردم کمک بخواهند تا ظرف ایکی ثانیه ، </span><span lang="FA">۱۵</span><span lang="AR-SA"> مرد قلچماق به طرف شوهرشان حمله ور شوند ، ولی آقایان اگر بمیرند هم کسی به دادشان نمی رسد !</span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p align="center"><a href="http://khandonak.com/" target="_blank"><b> وب سایت سرگرمی و تفریحی خندونک<br>www.khandonak.com</b></a></p> text/html 2013-05-26T02:25:21+01:00 khaandeh.mihanblog.com iran _mashhad شاعر زن میگه : http://khaandeh.mihanblog.com/post/480 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(55, 55, 55); font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">شاعر زن میگه :</span></b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(55, 55, 55); font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> <br> به نام خدایی که زن آفرید<br> حکیمانه امثال ِ من آفرید<br> <br> خدایی که اول تو را از لجن<br> و بعداً مرا از لجن آفرید!<br> <br> برای من انواع گیسو و موی<br> برای تو قدری چمن آفرید!<br> <br> مرا شکل طاووس کرد و تو را<br> شبیه بز و کرگدن آفرید!<br> <br>......</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(55, 55, 55); font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(55, 55, 55); font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p><p align="center"><a href="http://khandonak.com/" target="_blank"><b> وب سایت سرگرمی و تفریحی خندونک<br>www.khandonak.com</b></a></p> text/html 2013-05-26T02:22:47+01:00 khaandeh.mihanblog.com iran _mashhad دوست دارم عزیزم http://khaandeh.mihanblog.com/post/479 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 5pt 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">عشق</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">توئی</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span>, </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">عاشق</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">منم٬</span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">دریا</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">توئی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>, </span><span lang="AR-SA">قایق</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">منم٬</span></div><span lang="AR-SA"><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">اگر</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">دزدیدند</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">قایقت</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">را٬</span></div></span><span lang="AR-SA"><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">غم</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">مخور٬</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">سارق</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">منم</span></div></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 5pt 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 5pt 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p align="center"><a href="http://khandonak.com/" target="_blank"><b> وب سایت سرگرمی و تفریحی خندونک<br>www.khandonak.com</b></a></p> text/html 2013-05-25T16:02:40+01:00 khaandeh.mihanblog.com iran _mashhad غضنفر http://khaandeh.mihanblog.com/post/478 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">غضنفر میخواسته زیردریایی آمریکاییا تو خلیج فارس رو غرق کنه، در میزنه فرار میکنه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>!</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"><br></span></font></p><p align="center"><a href="http://khandonak.com/" target="_blank"><b> وب سایت سرگرمی و تفریحی خندونک<br>www.khandonak.com</b></a></p> text/html 2013-05-25T07:56:28+01:00 khaandeh.mihanblog.com iran _mashhad پ نه پ http://khaandeh.mihanblog.com/post/477 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 13.45pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">پیرمرده سوار اتوبوس شده، پا شدم از جام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>!<br> </span><span lang="AR-SA">میگه بشینم یعنی؟ پـَـــ نــه پـَـــ پا شدم با هم قدم بزنیم</span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span>!!!!!</font><font face="Tahoma, sans-serif" style="font-size: 8pt;"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 13.45pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 13.45pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 13.45pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center"><a href="http://khandonak.com/" target="_blank"><b> وب سایت سرگرمی و تفریحی خندونک<br>www.khandonak.com</b></a></p> text/html 2013-05-25T07:55:38+01:00 khaandeh.mihanblog.com iran _mashhad غضنفر http://khaandeh.mihanblog.com/post/476 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">غضنفر می ره بانک وام بگیره، ضامن نداشت، منفجر می شه!</font></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p align="center"><a href="http://khandonak.com/" target="_blank"><b> وب سایت سرگرمی و تفریحی خندونک<br>www.khandonak.com</b></a></p> text/html 2013-05-25T04:31:52+01:00 khaandeh.mihanblog.com iran _mashhad اگر یکروز ، چند ساعت دیر به محل کارتان پرسید ... http://khaandeh.mihanblog.com/post/475 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;mso-line-height-alt:9.65pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">واکنش همسر/رئیس شما : این چه موقع اومدن به سر کاره ؟ می دونی ساعت چنده ؟ چرا اینقدر دیر اومدی ؟ چیکار می کردی ؟ کجا بودی ؟ با کی بودی ؟ نکنه یه زن دیگه گرفتی ؟! خائن ! این چوب دستی من کجاست ؟! دیگه حق نداری پاتو نه توی خونه و نه تو اداره بذاری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></font><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">!<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;mso-line-height-alt:9.65pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;mso-line-height-alt:9.65pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"><br></font></span></p><p align="center"><a href="http://khandonak.com/" target="_blank"><b> وب سایت سرگرمی و تفریحی خندونک<br>www.khandonak.com</b></a></p> text/html 2013-05-25T03:36:22+01:00 khaandeh.mihanblog.com iran _mashhad چقدر؟ http://khaandeh.mihanblog.com/post/474 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 5pt 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">تا</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">حالا</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">فکر</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">کردی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">چقدر</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">برای</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">من</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">ارزش</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">داری</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>؟</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 5pt 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">دویست</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">هزار</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">تومن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> !</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 5pt 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">قیمت</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">گوشیت</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">همین</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">حدوداست</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">دیگه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>!!</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>؟</span></font><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 5pt 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 5pt 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 5pt 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p align="center"><a href="http://khandonak.com/" target="_blank"><b> وب سایت سرگرمی و تفریحی خندونک<br>www.khandonak.com</b></a></p> text/html 2013-05-25T03:35:25+01:00 khaandeh.mihanblog.com iran _mashhad خیلی دلتنگتم http://khaandeh.mihanblog.com/post/473 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مگر میشود با سنگ انداختن های پیاپی در آب ، ماه را از آب گرفت . . . ؟</font><font face="Tahoma, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center"><a href="http://khandonak.com/" target="_blank"><b> وب سایت سرگرمی و تفریحی خندونک<br>www.khandonak.com</b></a></p> text/html 2013-05-25T03:34:22+01:00 khaandeh.mihanblog.com iran _mashhad چه کار می کنید؟ http://khaandeh.mihanblog.com/post/472 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اگر مادر زن و یا زن شما در حال غرق شدن باشند</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">و شما فقط یک حق انتخاب داشته باشید میروید</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سینما&nbsp; ؟ یا رستوران !؟</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center"><a href="http://khandonak.com/" target="_blank"><b> وب سایت سرگرمی و تفریحی خندونک<br>www.khandonak.com</b></a></p>